12 μαγικές φωτογραφίες από το Δασικό Χωριό και 1 από Νέστο

Η φωτογραφική μηχανή του κ.Δρόσου τον συνοδεύει σε κάθε εξόρμηση του στην Ροδόπη με το αποτέλεσμα να είναι μαγικό

+1 Νέστος